Arvonlisäveroton palvelu

Ikä, sairaus tai vamma voivat heikentää toimintakykyä niin, ettei enää selviydy ilman apua tavanomaisista elämään kuuluvista tehtävistä. Silloin kotipalvelun tukipalveluja voi saada arvonlisäverottomana. Kotipalvelun tukipalveluihin kuuluvat mm. siivous-, kylvetys-, ateria-, vaatehuolto-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Palvelut ovat tällöin sosiaalihuoltoa. Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusopimuksen ja palvelusuunnitelman. Arvonlisäverotonta palvelua saavat tuottaa ne yritykset, jotka ovat ilmoittautuneet kunnan sosiaalipalveluna tuotettavien tukipalveluiden tuottajien rekisteriin.

Arvonlisäverottomasta palvelusta voi myös saada kotitalousvähennystä.